The Javanese Gamelan

 

Track

Title

Date

Timing

1

Pambukå prabu mataram

1972

10:59

2

Parang Kanarpa – Giwang kusumå

1972

17:04

3

Mådyålatri – Ktw Srikawuryan

1972

28:25

4

Wayang kulit Jakarta ‘Semar Jadi Råjå’

1971

6:37

5

Réog Ponorogo

1971

4:32

6

Topeng Cirebon

1971

6:10